Download Stressed Witch – Horror Escape mod apk v2.4 for Android

Tên Stressed Witch – Horror Escape
Loại Bình thường
KÍCH THƯỚC 180.7MB
thời gian tải xuống 5545
Nhà xuất bản Enax Games
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 12/02/2023
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play Stressed Witch - Horror Escape Google Play

mod menu:

Stressed Witch – Horror Escape chế độ thần thánh

Stressed Witch – Horror Escape Trình bày trò chơi :

Sabrina\’s car broke down on a highway and after looking for a place to sleep she had no idea what she would find.

Features:

-Modern FPS Engine

-High quality 3D environment graphics

-Horrifying full 3D monsters.

-interact with environments to overcome levels

-resolve puzzles

-multiple cutscenes and animations with greater plot immersion

-immersive soundtrack

-Intuitive controls

Stressed Witch – Horror Escape Ảnh chụp trò chơi :

Stressed Witch - Horror Escape(chế độ thần thánh) screenshot image 1 Ảnh chụp màn hình trò chơi

Stressed Witch - Horror Escape(chế độ thần thánh) screenshot image 2 Ảnh chụp màn hình trò chơi

Stressed Witch - Horror Escape(chế độ thần thánh) screenshot image 3 Ảnh chụp màn hình trò chơi

Stressed Witch - Horror Escape(chế độ thần thánh) screenshot image 4 Ảnh chụp màn hình trò chơi

Stressed Witch – Horror Escape (180.7MB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *