Download PotensicPro mod apk vV4.7.0 for Android

Tên PotensicPro
Loại Ứng dụng Trình chỉnh sửa & Trình phát Video
KÍCH THƯỚC
thời gian tải xuống 3447
Nhà xuất bản yuanpei
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 24/11/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play PotensicPro Google Play

mod menu:

PotensicPro

PotensicPro Trình bày trò chơi :

Potensic Pro is a professional flight control application.
The APP boasts real-time video transmission, flight parameter settings and aerial video and other aircraft functions.

Main features include:
1. GPS positioning that allows users to pinpoint wherever aircraft is located
2. Map navigation and viewing, as well as waypoint mission control
3. Real-time HD video and telemetry transmission
4. A flexible aerial photography platform
5. Customizable flight parameters

PotensicPro Ảnh chụp trò chơi :

PotensicPro Ảnh chụp màn hình trò chơi

PotensicPro Ảnh chụp màn hình trò chơi

PotensicPro Ảnh chụp màn hình trò chơi

PotensicPro Ảnh chụp màn hình trò chơi

PotensicPro Ảnh chụp màn hình trò chơi

PotensicPro ()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *