Download Educore School Attendance mod apk v2.2 for Android

Tên Educore School Attendance
Loại Giáo dục
KÍCH THƯỚC 30.1MB
thời gian tải xuống 6208
Nhà xuất bản Educore System
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 25/11/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play Educore School Attendance Google Play

mod menu:

Educore School Attendance

Educore School Attendance Trình bày trò chơi :

Educore School Attendance is an app to record the drop of students to schools and their pickups.
On Parent Pin input, they will be able to register the students attendance and receive a notification.

Educore School Attendance Ảnh chụp trò chơi :

Educore School Attendance Ảnh chụp màn hình trò chơi

Educore School Attendance Ảnh chụp màn hình trò chơi

Educore School Attendance Ảnh chụp màn hình trò chơi

Educore School Attendance Ảnh chụp màn hình trò chơi

Educore School Attendance Ảnh chụp màn hình trò chơi

Educore School Attendance (30.1MB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *