Download Dolphin Emulator mod apk v5.0-18025 for Android

Tên Dolphin Emulator
Loại Emulator
KÍCH THƯỚC 15.9MB
thời gian tải xuống 5749
Nhà xuất bản Dolphin Emulator
ghi bàn 2.0
Ngày xuất bản 19/12/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play Dolphin Emulator Google Play

mod menu:

Dolphin Emulator Với cài đặt nâng cao dành cho Android 7+ (arm64-v8a).
– Tối ưu hóa tối đa, cải thiện hiệu suất (so với phiên bản từ trời đất Google Play).
– Cố định d-pad cảm ứng để chơi game thoải mái (khi nhấn theo hướng nào cũng không biến mất).

Dolphin Emulator Trình bày trò chơi :

The official Dolphin Emulator beta version, updated every month with the latest improvements to our software.

THIS APP DOES NOT COME WITH GAMES. You must own and acquire your own games to use them with Dolphin.

Visit our website at http://dolphin-emu.org/ and receive support in our forums!

This app is licensed by the GNU GPL v2+, and the full source code is available through the public Git repository at https://github.com/dolphin-emu/dolphin

Dolphin Emulator Ảnh chụp trò chơi :

Dolphin Emulator Ảnh chụp màn hình trò chơi

Dolphin Emulator Ảnh chụp màn hình trò chơi

Dolphin Emulator Ảnh chụp màn hình trò chơi

Dolphin Emulator (15.9MB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *