Download 3DViewerMadeSimple mod apk v2.2 for Android

Tên 3DViewerMadeSimple
Loại Thiết kế mỹ thuật
KÍCH THƯỚC 3.1MB
thời gian tải xuống 1298
Nhà xuất bản Ashu Josh4375
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 24/11/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play 3DViewerMadeSimple Google Play

mod menu:

3DViewerMadeSimple

3DViewerMadeSimple Trình bày trò chơi :

This app is a very simple 3D model viewer app. Anyone can use it easily. Just create your 3D model in any 3D modelling software like blender and export it as wavefront object. You can view the exported object with or without texture using this app.

3DViewerMadeSimple Ảnh chụp trò chơi :

3DViewerMadeSimple Ảnh chụp màn hình trò chơi

3DViewerMadeSimple Ảnh chụp màn hình trò chơi

3DViewerMadeSimple Ảnh chụp màn hình trò chơi

3DViewerMadeSimple Ảnh chụp màn hình trò chơi

3DViewerMadeSimple Ảnh chụp màn hình trò chơi

3DViewerMadeSimple (3.1MB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *