Download 植物大戰僵屍QV mod apk v3.4(謊唐) for Android

Tên 植物大战僵尸QV
Loại Chiến lược
KÍCH THƯỚC 209.6MB
thời gian tải xuống 1338
Nhà xuất bản WHWL
ghi bàn 6.0
Ngày xuất bản 30/08/2022
Liên kết tải xuống Загрузить Mod Apk
Google play 植物大战僵尸QV Google Play

mod menu:

植物大战僵尸QV Do người chơi thực hiện.

植物大战僵尸QV Trình bày trò chơi :

植物大战僵尸QV版是一款休闲养成类型的策略塔防手游,这是植物大战僵尸的一个玩家自制版本,游戏内容十分无厘头,十分新颖有趣,十分精彩,轻松的收集植物,享受PVE对局乐趣,感兴趣的朋友快来下载体验吧!
植物大战僵尸QV版游戏说明
.寒冰射手射速1s-→1.1s
.金盏花冷却18s→22s
.大喷菇攻速1.5s→1.4s
.矿工带路障
.火豆伤害40→50.黄油伤害40→60
.篮球伤害75→150(两下一个普通植物)
.将死豌豆伤害20→25
.大喷菇伤害20→30
.1437阳光325→625
.猫尾草阳光225→500
.大嘴花阳光500-→600
.撑杆带路障(血量提升)
.橄榄球改为大爷(血量2200→3000)(灰烬能秒)
.旗帜增加铁通
增加减速辣椒(没有伤害,减速一列僵尸
→20s)
.寒冰菇伤害20→50
.气球可以被攻击.蹦极秒偷
窝瓜僵尸带铁通
撑杆两连跳(小心被跳车)
.土豆地雷3×3
火爆辣椒僵尸带路障
.土豆地雷伤害3200→1800
.火爆辣椒僵尸血量900→250
垃圾桶带路障
.火爆辣椒阳光150→0
.火爆辣椒冷却50s→30s

植物大战僵尸QV Ảnh chụp trò chơi :

植物大战僵尸QV(Do người chơi thực hiện) screenshot image 1

植物大战僵尸QV(Do người chơi thực hiện) screenshot image 2

植物大战僵尸QV(Do người chơi thực hiện) screenshot image 3

植物大战僵尸QV(Do người chơi thực hiện) screenshot image 4

植物大战僵尸QV(Do người chơi thực hiện) screenshot image 5

植物大战僵尸QV(Do người chơi thực hiện) screenshot image 6

植物大战僵尸QV (209.6MB)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *